Achtergrond bij de Kraakheldermethode

Heb je last van spanning- of burn-out klachten, onzekerheden en angsten of depressieve klachten?

Waarom loop je tegen deze thema’s aan en hoe kan je deze aangaan?

Deze twee vragen staan centraal in de Kraakheldermethode. Om deze volledig te kunnen beantwoorden, kijken we naar beide aspecten in het krachtveld tussen ratio en gevoel (lees hier meer over het krachtveld). De methode is er op gericht om je mee te nemen in een proces van verandering. Waarbij je jouw bewustzijn gaat vergroten en de gewenste veranderingen in denken en voelen gaat bewerkstelligen.

Het traject begint bij het helder krijgen van jouw problemen en wat je wil bereiken. Wat is je doel en hoe ziet jouw ideaalsituatie eruit als je deze thema’s hebt aangepakt? Tijdens de intake gaan we samen deze vragen beantwoorden, dit is het startpunt van jouw traject.

De waarom vraag is belangrijk. Wanneer duidelijk is waarom je in een bepaalde situatie bent terecht gekomen, kunnen we ook bepalen hoe we hiermee aan de slag gaan.

Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Thema’s, zoals angsten, burn-out-  en/of depressieve klachten zijn meestal een gevolg van een samenloop van een reeks verschillende oorzaken. Daarnaast zijn deze thema’s diep verankerd in je gevoel en daardoor niet zomaar opgelost. Dit maakt verandering vaak zo lastig, dus hoe pakken we dit dan in vredesnaam aan?

Een persoonlijke aanpak ondersteund met een duidelijke structuur.

De Kraakheldermethode richt zich op de samenloop van verschillende oorzaken en het onderliggende gevoel. In het vervolg van dit artikel zal ik deze twee aspecten verder toelichten.

-       De persoonlijke aanpak staat centraal omdat de oplossing in jouw gevoel ligt en dit er voor ieder mens anders uit ziet.

-       Met een duidelijke structuur op een rationele manier de onderliggende oorzaken en oplossingen helder krijgen

De persoonlijke aanpak: op onderzoek in jouw gevoelswereld.

Emoties en gevoel bepalen hoe jij de realiteit ervaart. De manier waarop je jouw emoties ervaart hangt af van je ontwikkeling, wat je in je jeugd en je verleden hebt meegemaakt en hoe je hiermee bent omgegaan.Emoties spelen een belangrijke rol in de manier waarop je gebeurtenissen herinnert. Uit neurowetenschappelijk onderzoek blijkt (Lisa Feldman Barrett – How emotions are made): Je brein maakt bij nieuwe gebeurtenissen constant associaties met je verleden om in te schatten wat er gaat gebeuren en hoe je hier, gezien de omstandigheden, het beste op kan reageren. Een groot deel daarvan gebeurt automatisch en onbewust. Emoties spelen hier een grote rol in.Hierdoor heeft je verleden een enorme impact op hoe jij het heden ervaart en met situaties omgaat.

Ga maar eens na: rationeel weet je wellicht wel waar je problemen vandaan komen, maar toch lijk je steeds weer in vergelijkbare situaties (patronen) terecht te komen. Dit heeft alles te maken met die bepalende rol van emoties en gevoel. Emoties en gevoel bieden een enorme schat aan informatie, altijd aanwezig, maar tegelijkertijd complex, tegenstrijdig en soms zelfs destructief. En tegelijkertijd kan gevoel veranderen. Wanneer je thema’s uit je verleden aangaat dan zullen ook de bijbehorende negatieve emoties veranderen. Daarom staan emoties en gevoelens centraal in het Kraakheldertraject,omdat hier ook de oplossing in is te vinden.

Als mens zijn we meer dan alleen het gevoel of de bewuste gedachten; deze zijn op hun beurt verweven met zoveel andere aspecten van het menselijk bestaan.

Een duidelijke structuur: de menselijke complexiteit via de ratio doorgronden.

Er is een hele range aan factoren die van invloed zijn op hoe jij je als mens ontwikkelt en op de persoon die jij nu bent. Dit maakt je als mens zoveel complexer en maakt jou als persoon uniek. Om je een tipje van de sluier te geven: onverwerkte gebeurtenissen uit je verleden, je omgeving, de mate van stress, zelfkennis, de werking van je zenuwstelsel, voeding en beweging etc.

De 9 pijlers zijn ontwikkeld om deze enorme complexiteit te doorgronden, je bewustzijn te vergroten en de gewenste veranderingen in denken en voelen te bewerkstelligen. Veel van de oorzaken van onze problemen en de bijbehorende oplossingen zijn in de 9 pijlers te vinden. Ze bieden een duidelijke structuur en fundament die je helpen deze kennis op een praktische manier te vertalen en te gebruiken in jouw leven. We gaan zo doelgericht aan de slag met jouw onderliggende thema’s.

Met de 9 pijlers ga je ontdekken wat al deze ogenschijnlijk totaal verschillende aspecten met elkaar te maken hebben. Waarom ze belangrijk zijn, hoe ze onderling compleet verweven zijn, wat ze in jouw leven betekenen en hoe ze bijdragen aan je algehele gezondheid. En het allerbelangrijkste, wat het resultaat is wanneer je met deze pijlers aan de slag gaat.

De 9 pijlers zijn samengesteld op basis van recent wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van lichaam en brein,verschillende theorieën uit de psychologie, aangevuld met waardevolle kennis vanuit de mindfulness, het Boeddhisme en mijn persoonlijke ervaring. Een brede en systematische visie op wat er nodig is voor jouw algehele gezondheid. Met aandacht voor zowel je fysieke, je mentale en je emotionele gezondheid, want alle drie zijn even belangrijk en compleet met elkaar verweven.

Het krachtveld tussen ratio en gevoel: je gaat het zelf ervaren.

De twee aspecten van het krachtveld komen samen in de Kraakheldermethode. We zullen daarom voortdurend heen en weer schakelen tussen ratio en gevoel.Tussen enerzijds de persoonlijke aanpak en anderzijds de ondersteunende duidelijke structuur.

De theorie die we behandelen staat volledig ten dienste van jouw persoonlijke ervaring. Ieder persoon is anders, heeft andere doelen en thema’s waar hij/zij tegenaan loopt. Met de Kraakheldermethode ga je onderzoeken wat deze kennis voor jou betekent en hoe je dit in jouw voordeel kunt gebruiken. In het kader van: ‘zelfkennis is de bron der wijsheid’ (Socrates).Het maakt je leven een stuk makkelijker wanneer je weet hoe je in elkaar steekt,welke keuzes je kunt maken en wat voor resultaat dit oplevert. Oftewel doorgronden hoe je als mens functioneert, zodat je weet aan welke knoppen je kan draaien. Simpel gezegd, met de keuzes die je vandaag maakt ervoor zorgen dat jij je morgen beter voelt.

Ik kan je wel vertellen hoe het in elkaar steekt, maar daar ben je nog niet echt verder mee geholpen. Er is namelijk een groot verschil tussen iets rationeel weten en zelf het succes ervaren en voelen. Dit betekent dat je vooral zelf gaat onderzoeken en verder gaat ontdekken wat deze kennis voor jouw persoonlijke leven betekent. Daarom is het belangrijk dat de eerdergenoemde structuur en persoonlijke aanpak samenkomen. De structuur helpt je overzicht te behouden en sneller je thema’s te doorgronden. Met de persoonlijke aanpak ga je de diepte in, op onderzoek in het onderliggende gevoel. Dit klinkt nu wellicht nog vaag, maar wordt vanzelf duidelijk wanneer je hier mee aan de slag gaat.

En hoe ziet dit er concreet uit?

Naast 1-op-1-coaching ga je op wekelijkse basis zelf, aan de hand van tutorials, reflectie- en bewustzijnsopdrachten, aan de slag met jouw thema's.

Een op maat gemaakt traject: aan de hand van de 9 pijlers die elk bestaan uit meerdere modules. Welke modules we behandelen en de volgorde hiervan is geheel afhankelijk van jouw doel, jouw behoeftes en het verloop van jouw traject. In een gemiddeld traject van 26 weken worden  ±30 modules behandeld.

Door de grondige en diepgaande aanpak kunnen we in een traject van 12, 18 of 26 weken enorm veel bereiken. Ben je benieuwd hoe het traject er voor jou uit kan zien? Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis intake. Dan kijken we samen of er een klik is en of het Kraakheldertraject voor jou passend is.

 

In een volgend artikel zal ik dieper ingaan op een praktijk voorbeeld. Zodat je een beter idee krijgt hoe de Kraakheldermethode toegepast wordt.