Module 1 - De rol van stress

Welkom bij module 1.
Doel:
- ontdekken welke rol stress speelt in jouw leven
- theorie: de basis van stress

theorie - bewustzijn vs onderbewustzijn

Bekijk de volgende video over de rol van het onderbewustzijn, & specifiek de verdedigingsmechanismes

of lees het artikel: de rol van je bewustzijn

implicaties

Er zijn vijf belangrijke implicaties die volgen uit bovenstaande theorie.

1.     Een van de belangrijkste doelen van het brein is ons lichaam en brein veilig en gezond te houden. De voortdurende afweging van risico’s door het brein staat aan de basis van een groot deel van ons gedrag. Daarom zullen we in de komende modules veel aandacht besteden aan stress, wat het is en wat dit nu werkelijk betekend in je leven.

2.     Een groot gedeelte van ons gedrag gaat automatisch, in 100ste van seconden en onbewust (komen voort uit overlevingsmechanismes). En hier kunnen we in het moment zelf weinig aan veranderen.

3.     Emoties zijn  nauw verweven met de overlevingsmechanismes. Ook hier zullen we in de komende modules dieper op ingaan.

4.     Lichaam en brein zijn 1 en compleet met elkaar verweven. Wat je denkt en voelt hangt in belangrijke mate af van wat er in je lichaam gebeurt.

5.    Je omgeving speelt ook een belangrijke rol. Wat je denkt en voelt hangt in belangrijke mate af van de interactie met je omgeving en de mensen om je heen.

reflectie - opdracht 1

1. Ben je het eens met de strekking van de theorie? zijn er aspecten waar je wellicht anders over denkt? en heb je vragen?
2. probeer kort te omschrijven wat deze theorie voor jou betekend.
3. benoem een drietal situaties van de afgelopen week, waarin die prioritering plaatsvond. Wat deed dit met je gedachtes, je emoties en de keuzes die je maakte?

Klik hier voor deel II van Module I